Info Sint-Maarten

INFO SINT-MAARTEN

Beste buren,

Tradities zijn er om in ere gehouden te worden !

Zoals elk jaar, komt “HIJ” ook dit jaar weer naar de Vlaschaard, om onze (“brave en stoute”) kinderen op zijn feestdag een bezoekje te brengen.

Wij van de Vlaschaard willen ook dit jaar onze geburen uit de Eekstraat, Kouterbosstraat, Scoutsstraat, Fré De Waelestraat en Smeiersberg in dit gebeuren betrekken.

De huis-aan-huis-bezoeken op woensdag 3 november en donderdag 4 november zijn inmiddels achter de rug.

De foto’s van deze huis-aan-huis bezoeken vind je hier. Enkele voorbeelden vind je hieronder reeds.

Op 11.11.2021 ’s morgens zal “HIJ” vergezeld van zijn Pieten dan zijn rondgang maken in Vlaschaard, Eekstraat, Kouterbosstraat, Smeiersberg, Fré De Waelestraat en Scoutsstraat en de geschenken – voor wie zich daarvoor ingeschreven heeft – aan huis afleveren.

Net zoals vorig jaar zal u via www.sintracker.be op 11/11 kunnen nagaan wanneer “HIJ” ongeveer zal passeren.

Wij wensen u – en vooral de kinderen – alvast  een geslaagd “HIJ”-feest toe !

vzw Vlaschaard